Radošās fotogrāfijas darbnīcas

Radošās vasaras darbnīcas - plenēri fotogrāfijas interesentiem

</>

2024. gada vasarā ISSP aicina uz radošajām fotogrāfijas darbnīcām Latvijas laukos! 

Vasaras darbnīcas - plenēri ir iespēja paplašināt savu māksliniecisko rokrakstu un attīstīt izpratni par fotogrāfiju, piedzīvojot koncentrētu radošo procesu kopā ar lieliskajiem Latvijas un starptautiskiem pasniedzējiem.  

Darbnīcas notiks īpaši izvēlētajās lokācijās dažādos Latvijas novados un ir atvērtas visiem fotogrāfijas interesentiem ar pamata tehniskām iemaņām. 
 


 

7. - 9. jūnijā, Laidu muižā, Kuldīgas novadā: 
“Portrets caur augiem” (Portrait through Plantsar Kristinu Molinu un Džonatanu Traviesa

12. - 14. jūlijā, TIL rezidencē Valdemārpilī:
"Zaļā fotogrāfija: attēls bez kameras" ar Kristini Krauzi Slucku

16. - 18. augustā, Līču skolā, Valmieras novadā: 
"Into the Wild: dabas fotogrāfija" ar Kārli Buškevicu

23. - 25. augustā, Laidu muižā, Kuldīgas novadā:
"
Fotogrāfija kā radīšanas instruments" (Photography as a tool for creation) ar Saru Palmieri 

 

Vairāk informācijas - darbnīcu aprakstos zemāk.  


Darbnīcu ilgums:
no piektdienas vakara, plkst. 18.00, līdz svētdienas pēcpusdienai, plkst. 16.00. 
 

Dalības maksa:
- 290 EUR (reģistrējoties divām darbnīcām - 260 EUR)
Dalības maksa iekļauj naktsmītnes dalītajās istabiņās un visas ēdienreizes. 
 
Dalībnieku skaits ierobežots - vietas tiek rezervētas rindas kārtībā. 


PIETEIKTIES
 
Jautājumu gadījumā, rakstiet uz issp@issp.lv vai zvaniet -  tel. 29711721. 
 
 
Informācija par radošām darbnīcām un pasniedzējiem:

Portraits through Plants (Cristina Molina, Jonathan Traviesa)

"Portraits through Plants"
ISSP workshop with Cristina Molina and Jonathan Traviesa

7 - 9 June 2024 at Laidi manor (Kuldīga district)

/Informācija latviski zemāk/

Right now, we must look to plants for guidance, as we are forced to adapt ourselves. We must learn how to adapt to a changing climate, a changing culture… Plants have been here adapting and changing for millions of years - to continue to thrive. They have wisdom and they can teach us - if we’re willing to listen.” - Pam Montgomery, scholar, ecologist, and author

In this creative workshop, participants will be creating a series of photographic portraits using plants as a guiding force of information and inspiration. In the face of “Plant Blindness” a phenomenon where people ignore or are unaware of the plant life surrounding them, this workshop will emphasize humankind’s symbiosis with their plant counterparts. Through lectures, guided foraging for plants in nature, and staged photoshoots with participant’s selected plants, participants will create images that inspire symbolic and conceptual portraits.  


Programme:
- Group introduction
- Lecture on portrait photography and plants with contemporary photography examples
- Foraging for plants outdoors
- Plant research (identifying plants, their properties, and symbolic potential)
- Portrait photoshoots
- Post-production
- Presentation and feedback

 
The workshop is open to photographers and/or artists who would like to use plants as a source of symbolic or formal inspiration and expand their skill set in creative portrait photography.
Bring: A digital camera, computer with post-processing software
If you wish, you can also bring reflectors, flash or other artificial lights, and plants that you feel connected with.

The workshop will take place in English. 

Start time: Friday, 18.00
Finish: Sunday, 16.00


Cristina Molina is a visual artist who hails from the subtropics of Miami and currently lives and works in New Orleans—two environmentally precarious cities that have influenced her research on identity, loss, and disappearing landscapes. Spanning video installation, photography, and performance, Molina’s artwork is set amidst vulnerable terrains both real and imagined. Molina is a recipient of numerous awards and fellowships, including the Fulbright Scholar Award in Latvia, the Artist in Residence in Everglades Fellowship (2019), and the Joan Mitchell Center Residency (2021). Molina is a Professor of art and Gallery director at Southeastern Louisiana University. She is currently in Riga as a Fulbright scholar, working with students from the Latvia Art Academy and scientists to develop narratives about medicinal plants native to Latvia. cristinamolina.com

Jonathan Traviesa is a photographer living and working in New Orleans. He has had numerous solo and group exhibitions in New Orleans, Philadelphia, Chicago, New York, and Tokyo. Low Hustle Hot Center: Contemporary Canal Street in Downtown New Orleans is his third book of photographs after Portraits and Beacons Abound published in 2009 and 2015, respectively. Traviesa was a founding member of The Front Gallery and continues to work with younger artists as an instructor at Tulane University. His work is collected publicly at the Ogden Museum of Southern Art and at The New Orleans Museum of Art and privately at the Jimmy Club, The Saratoga Collection, The Paramount Building, and Stephen's Garage. In 2024, he has been teaching storytelling at the ISSP School programme. jonathantraviesaphoto.com

 

About the location
Surrounded by the picturesque Kurzeme countryside, the 250-year-old Laidi manor has been transformed into a cultural residency "Creative Universe", where artists, craftsmen and enthusiasts are invited to create and develop together. This place is home to both nature that inspires and professional tools and instruments that help to bring creative ideas to life. The space of the manor creates an opportunity for everyone to find their place and a way to interact with their surroundings and people. The manor is situated in a picturesque location, surrounded by a 14 hectare historic park with several ponds and a swimming area. After a day's work, guests can enjoy the tranquillity, watch the stars and enjoy the presence of nature.

 

Participation fee:
- 290 EUR (260 EUR, if registering for two workshops) 
Participation fee includes accommodation in shared rooms and meals. 
Places in the workshop are limited and will be reserved upon receipt of the advance payment. 


LV ::

"Portrets caur augiem"
ISSP darbnīca ar Kristinu Molinu un Džonatanu Traviesa 

7. - 9. jūnijā, Laidu muižā (Kuldīgas novads)
 

"Šobrīd mums jāskatās uz augiem, jo esam spiesti pielāgoties paši. Mums ir jāmācās pielāgoties mainīgajam klimatam, mainīgajai kultūrai... Augi ir bijuši šeit, pielāgojoties un mainoties miljoniem gadu, lai turpinātu attīstīties. Tajos mīt gudrība, un tie var mūs mācīt - ja vien esam gatavi ieklausīties." - Pama Montgomerija, zinātniece, ekoloģe, autore.

Šajā radošajā darbnīcā dalībnieki radīs fotoportretu sēriju, izmantojot augus kā informācijas un iedvesmas virzītājspēku. Kontekstā ar "augu neredzīgumu" - fenomenu, kad cilvēki ignorē vai neapzinās augu valsti, kas viņus ieskauj, - šajā darbnīcā tiks uzsvērta cilvēka simbioze ar mūsu līdziniekiem - augiem. Plenēra laikā piedzīvosim lekcijas, augu meklēšanu dabā, rikosim inscenētas fotosesijas ar dalībnieku atlasītajiem augiem, radot augu iedvesmotus simboliskus un konceptuālus portretus.
 

Programma:
- Ievads
- Lekcija par portretu fotogrāfiju un augiem, mūsdienu fotogrāfijas piemēri
- Augu meklēšana brīvā dabā
- Augu izpēte (augu, to īpašību un simboliskā potenciāla noteikšana)
- Portretu fotosesijas
- Attēlu atlase un pēcapstrāde
- Noslēguma prezentācija un atgriezeniskā saite

Darbnīca atvērta visiem fotogrāfiem un māksliniekiem, kuri vēlas izmantot augus kā iedvesmas avotu un paplašināt savas prasmes portretu fotogrāfijā.
 

Dalībai nepieciešams:
Digitālā fotokamera, dators ar pēcapstrādes programmu.
Var paņemt līdzi arī atstarotājus, zibspuldzi vai citu mākslīgo apgaismojumu. Dalībnieki aicināti ņemt līdzi augus, ar kuriem jūtas saistīti.

Darbnīca norisināsies angļu valodā.  

Sākums: piektdien plkst. 18.00
Noslēgums: svētdien plkst. 16.00 
 

Par lokāciju
Ainaviskā Kurzemes lauku ielokā 250 gadu senā Laidu pils pārvērtusies par kultūras rezidenci "Radošais Visums", kurā mākslinieki, amatnieki un entuziasti ir aicināti kopā radīt un pilnveidoties. Šajā vietā ir gan daba, kas iedvesmo, gan profesionāli instrumenti un rīki, kas palīdz apvienot dvēseles lidojumu ar realitāti šeit un tagad, lai radošās idejas taptu realizētas. Pils telpas rada iespēju ikkatram atrast savu vietu un veidu kā mijiedarboties ar apkārtni un cilvēkiem. Pils atrodās ainaviskā vietā, muižas kompleksu ieskauj 14 ha vēsturiskais parks ar vairākiem dīķiem un peldvietu. Pēc darba dienas viesi var baudīt mieru, vērot zvaigznes un baudīt dabas klātesamību.
 

Dalības maksa:
- 290 EUR (260 EUR, reģistrējoties divām darbnīcām) 
Dalības maksa iekļauj naktsmītnes dalītajās istabiņās un trīs ēdienreizes dienā. 
Vietu skaits ierobežots - vietas tiek rezervētas rindas kārtībā pēc dalības maksas avansa saņemšanas. 

PIETEIKTIES


"Zaļā fotogrāfija": Attēls bez kameras (Kristīne Krauze Slucka)

"Zaļā fotogrāfija: attēls bez kameras"
ISSP radošā darbnīca ar Kristīni Krauzi-Slucku

12. - 14. jūlijā, TIL rezidencē Valdemārpilī 
 

Mēs piedzīvojam laiku, kurā digitāli radītus attēlus var pārnest un kopēt uz gandrīz jebkuras matērijas virsmas, turklāt attēli nemaz nav attēli, bet gan skaitļošanas procesa gala rezultāti. Saceļoties pret fotogrāfijas aizvien mehanizētāku dabu, šis radošais plenērs aicina dalībniekiem pievērsties vēsturiskai un taktilai attēlu veidošanas praksei, lai sajustu paštaisītas fotogrāfijas radīšanas procesa prieku un ļautos brīvdabas eksperimentiem.

Nedēļas nogalē ieiesim laikā, kad fotogrāfiju veidošana bija daudz lēnāks un taktilāks process, kad dienas gaismas avots, gaismjutīgā virsma un mijiedarbe ar organisko pasauli bija daudz ciešāka. Plenērā dalībnieki tiks iepazīstināti ar tādām trim bez-kameras foto attēlu veidošanas tehnikām kā Hlorofila druka uz augu lapām, Antotipija un Cianotipija - attēla veidošana vai pārnese uz emulsijas noklāta papīra. Ļausimies intuitīvi radošam procesam un eksperimentēsim ar zaļās fotogrāfijas iespējām, lai nonāktu pie unikāliem pašveidotiem attēliem. 


Programmā: 
- Iepazīšanās
- Bez-kameras attēlu veidošanas tehnikas un piemēri - Hlorofila druka, Antotipija un Cianotipija
- Organisko foto emulsiju gatavošana
- Cianotopijas attēlu veidošana
- Kontaktkopiju sagatavošana
- Individuālais darbs ar “zaļo attēlu” veidošanu
- Noslēgumā: dalīšanās ar rezultātiem brīvdabas ekspozīcijā

Darbnīcai aicināts pievienots ikviens, kurš vēlas radoši eksperimentēt ar attēlu veidošanu.

Dalībnieki aicināti ņemt līdzi:
- digitālo attēlu kolekciju (var būt jūsu personīgs arhīvs vai dažādi atrastie attēli)
- digitālo fotokameru, datoru, USB (ja gribas veidot kontaktkopijas no attēliem, kas uzņemti uz vietas)
- ērtu apģērbu darbam, ko nav žēl nosmērēt
- cietus A4 vākus (izveidoto attēlu transportēšanai) 

Darbnīca norisināsies latviešu valodā. 

Sākums: piektdien plkst. 18.00
Noslēgums: svētdien plkst. 16.00 
 

Kristīne Krauze-Slucka ir praktizējoša māksliniece, kas savos darbos pievēršas fotogrāfijas kā eksistenciālu un filosofisku kategoriju vērojumam. Strādā ar bez-kameras fotogrāfisko attēlu, veido objektus un instalācijas. Izstādēs piedalās kopš 2017. gada. Ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā (2020) un saņēmusi gleznotāja Valdemāra Tones fonda stipendiju un Ziemeļvalstu un Baltijas jauno mākslinieku Grand Prix balvu. Ieguvusi “Rīgas Fotogrāfijas biennāles – NEXT 2021” specbalvu un publicējusi savu pirmo foto grāmatu “Materiālā visuma vibrācijas. Zelta slāpes”. Divas reizes izvirzīta Purvīša balvas nominācijai. Kristīne pasniedz fotogrāfijas ievadkursu un attēlu modulācijas kursu ISSP Skolā. 


Par lokāciju
TIL (Today I Learned) rezidence atrodas vēsturiskā ēkā gleznainajā Valdemārpils pilsētā Rietumlatvijā. Māja celta ap 1850. gadu, un tajā saglabājušās daudzas oriģinālās iezīmes, piemēram, manteļskurstenis. Valdemārpils vēsture aizsākās jau 13. gadsimtā - mākslinieki un citi radošie cilvēki var smelties iedvesmu no pilsētas bagātā kultūras mantojuma, tostarp tās saglabājušās koka arhitektūras, vēsturiskajām vietām un latvisko tradīciju nezūdošā gara. TIL ir ideāla vieta tiem, kas meklē iedvesmu, auglīgu sadarbību un apzinātu klusumu. TIL atrodās burvīgā ainavā, simtgadīgu koku, rāmu ezeru un lauku ielokā; Baltijas jūras piekraste ar savvaļas pludmalēm un zvejnieku ciematiem ir tikai 20 minūšu brauciena attālumā.

 

Dalības maksa:
- 290 EUR (260 EUR, reģistrējoties divām darbnīcām) 
Dalības maksa iekļauj naktsmītnes dalītajās istabiņās un trīs ēdienreizes dienā. 
Vietu skaits ierobežots - vietas tiek rezervētas rindas kārtībā pēc dalības maksas avansa saņemšanas. 


PIETEIKTIES

 Into the Wild: Dabas fotogrāfija (Kārlis Buškevics)

"Into the wild: Dabas fotogrāfija"
ISSP radošā darbnīca ar Kārli Buškevicu

16. - 18. augustā, Līču skolā pie Salacas


Pavadīsim nedēļas nogali ar pieredzējošo Latvijas dabas un piedzīvojumu fotogrāfu Kārli Buškevicu, dodoties ekspedīcijās pa Salacas mežonīgu apkārtni un izzinot dabas parādību fotografēšanas procesu tepat Latvijā. Celsimies agri no rīta, lai notvertu Salacu “rīta zelta stundā”, un pieredzēsim dabu saulrieta burvībā.

Divu dienu garumā Kārlis dalīsies ar savu ilggadējo pieredzi dabas ainu un parādību fotografēšanā - no fotogrāfijas ekspedīcijas sagatavošanas un plānošanas, līdz aparatūras un palīgrīku izvēlei un attēlu pēcapstrādei. Runāsim arī par citiem praktiskiem aspektiem, kas ir būtiski, lai izdotos katra reize, kad dodaties fotografēt dabā. Noslēgumā dalībnieki atlasīs un analizēs savu jaunizveidoto fotogrāfiju kolekciju no piedzīvotā Salacas dabā.
 

Programmā:
- Dabasskatu fotogrāfijas pamati
- Rīta ekspedīcija
- 'Teorētiska daļa' :
Lokāciju izvēle un plānošana,
Laika plānošana un dabas parādību paredzēšana,
Fototehnikas izvēle un pielietošana,
Dažādu papildelementu un aprīkojuma izvēle atkarībā no laikapstākļiem.
- Vakara ekspedīcija
- Rīta ekspedīcija
- Ieskats attēlu pēcapstrādē
- Ekspedīciju rezultātu prezentācija
 

Darbnīca paredzēta fotogrāfiem, kas vēlas apgūt dabas fotogrāfijas specifiku, dodoties radošajā piedzīvojumā dabā. Dalībniekiem nepieciešams fotoaparāts (der arī viedtālrunis ar labu kameru), statīvs, kā arī atbilsošs apģērbs un apavi. 

Darbnīca norisināsies latviešu valodā. 

Sākums: piektdien plkst. 18.00
Noslēgums: svētdien plkst. 16.00 
 

Kārlis Buškevics - fotogrāfs ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi dabas un piedzīvojumu fotogrāfijā. Fotogrāfijas pamatus apguvis pašmācības ceļā, mācoties un iedvesmojoties no Latvijas un pasaules slaveniem fotogrāfiem. fotogrāfs ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi dabas un piedzīvojumu fotogrāfijā. Kārlis regulāri sadarbojās ar LIAA, Latvijas Valsts Mežiem un reģionālām un novadu tūrisma aģentūrām, iemūžinot Latvijas skaistākus dabas un eko tūrisma objektus. Veidojis vizuālo saturu daudziem zīmoliem kā Decathlon, AirBaltic, Sportland, Venden, Balticoverlanders, Radison Blu, Samsung, Circle K, Neste, utt. Brīvajā laikā Kārlis plāno un dodas ceļojumos, lai pieredzētu un dokumentētu arvien izaicinošākus dabas objektus, kalnus un ūdeskritumus, visbiežāk saskaroties ar dažādiem piedzīvojumiem un grūtībām, kas arī tiek dokumentēti.

https://www.instagram.com/yourlifevibe/   
 

Par lokāciju: 
Līču skola ir pieredzes bagāta, sena koka ēka Salacas upes krastā. Sakotnēji tā ir bijusi 7 klašu skola, pēc tam nonākusi kolhoza pārraudzībā. Deviņdesmitajos gados to iegādājās Raimonds Pauls un daudzu gadu garumā rīkoja tur bērnu nometnes un dažadus citus kultūras svētkus. Tagad Līču skola pieejama nakšņotājiem, svinētājiem un miera baudītājiem; te notiek arī dažādi kultūras pasākumi. Skolas apkārtne apbur ar Salacas upes ielejas klusumu un mežonīgumu, te garām brauc tikai laivotāji un pavisam nedaudzie vietējie iedzīvotāji, toties regulāri ir sastopami dažādi meža iemītnieki.  
 

Dalības maksa:
- 290 EUR (260 EUR, reģistrējoties divām darbnīcām) 
Dalības maksa iekļauj naktsmītnes dalītajās istabiņās un trīs ēdienreizes dienā. 
Vietu skaits ierobežots - vietas tiek rezervētas rindas kārtībā pēc dalības maksas avansa saņemšanas. 


PIETEIKTIES


Photography as a Tool for Creation (Sara Palmieri)

"Photography as a tool for creation"   
ISSP workshop with Sara Palmieri

23 - 25 August 2024 at Laidi manor (Laidi, Laidu pagasts, Kuldīga district) 

/Informācija latviski zemāk/

“My work starts from the premise of the impossibility of defining an absolute truth in our experience of reality. The real is not objective but composed of visible and invisible parts, of matter and spirit, as we are. What intrigues me about an image is its endless potential for interpretation. It carries symbols, references, and traces, allowing anyone to extract their own meaning. Thus, an image becomes a stage for reality itself – a window of space, time, and objects both familiar and surreal. Its mystery and ambiguity disturbs us and propels us towards forming new connections with usual reference points.” 

During the workshop, we will explore photography as a tool of creation through installation, sculpture, and performative elements. We will work with found materials and the body itself as an object, interacting with the surrounding nature. Sara will guide the participants into a metaphorical manipulation of reality, constructing surreal scenarios as exercises to liberate the mind and vision, ultimately uncovering new questions and connections beyond our conventional perceptions of the world.

Participants will be encouraged to create an installation driven by spontaneous interaction with themselves and the space around them, starting from the found objects and materials and combining them instinctively, without a preconceived idea. We will use photography both as a tool to document the process, turning it into a performative experience where attempts and ‘errors’ are welcome, as well as the medium for the final outcome – a single image or short series.

Sara will also draw from her experience as a set and installation designer to provide visual and technical guidance in finalising participants’ work. 
 

Programme: 
- Presentation and introduction to Sara's work
- Inspiration: installation and sculptural photography as a practice
- Exploration of the environment and location research, collection of materials
- Sketching and creating your composition
- Photographing (possible teamwork)
- Reviewing and selecting photographs together
- Post-processing of photographs
- Final presentation 
 

The workshop is open to anyone with basic photography skills and interested in exploring photography and sculpture/installation as a tool for creativity. 

Bring: a digital camera and a computer with post-processing software. Also, if you wish, reflectors, flash or other artificial light sources.

The workshop will take place in English. 

Start time: Friday, 18.00
FInish: Sunday, 16.00 
 

Sara Palmieri is a visual artist, curator, and lecturer from Rome, Italy. Having first studied architecture, she shifted her interest to photography as the main tool for investigating our perception of space, time and memory. She introduces sculpture, performance, and installation both in the creative process and in the presentation of work. Sara’s work has been shown nationally and internationally for example at PhMuseum (2022), Fonderia 20.9 (2021), Istanbul Biennal (2019), and Matèria Gallery (2018). She is the recipient of the 2016 Marco Bastianelli Award for best self-published Italian photobook, winner of the 2020 Urbanautica Insitute Award, and finalist of the 2021 Prix Mentor and Premio Francesco Fabbri for the Contemporary Arts. Her work has been published in The British Journal of Photography, Photoworks Annual, and collective anthologies such as A Place Both Wonderful and Strange (by Fuego Books, 2017).
www.sarapalmieri.com 
 

About the location
Surrounded by the picturesque Kurzeme countryside, the 250-year-old Laidi manor has been transformed into a cultural residency "Creative Universe", where artists, craftsmen and enthusiasts are invited to create and develop together. This place is home to both nature that inspires and professional tools and instruments that help to bring creative ideas to life. The space of the manor creates an opportunity for everyone to find their place and a way to interact with their surroundings and people. The manor is situated in a picturesque location, surrounded by a 14 hectare historic park with several ponds and a swimming area. After a day's work, guests can enjoy the tranquillity, watch the stars and enjoy the presence of nature.

 
Participation fee:
- 290 EUR (260 EUR, when registering for two workshops) 
Participation fee includes accommodation in shared rooms and all meals. 
Places in the workshop are limited and will be reserved upon receipt of the advance payment. LV ::

"Fotogrāfija kā radīšanas instruments" 
ISSP radošā darbnīca ar Sāru Palmieri

23. - 25. augustā, Laidu muižā (Laidi, Laidu pagasts, Kuldīgas rajons) 

“Mans darbs sākas ar pieņēmumu par absolūtas patiesības definēšanas neiespējamību mūsu realitātes pieredzē. Realitāte nav objektīva, bet sastāv no redzamām un neredzamām daļām, no matērijas un gara, tāpat kā mēs paši. Tas, kas mani intriģē attēlā, ir tā bezgalīgais interpretācijas potenciāls - tajā ir simboli, atsauces un zīmes, kas ļauj ikvienam atrast savu skaidrojumu. Tādējādi attēls kļūst par savdabīgu skatuvi realitātei - logu telpā un laikā, objektos, kas ir gan pazīstami, gan sirreāli. Tā noslēpumainība un neskaidrība mūs satrauc un virza uz jaunu saikņu veidošanu ar ierastajiem atskaites punktiem.” 

Darbnīcas laikā mēs pētīsim fotogrāfiju kā radīšanas līdzekli, izmantojot instalāciju, skulptūru un performatīvus elementus. Strādāsim ar atrastiem materiāliem un pašu ķermeni kā objektu, mijiedarbojoties ar apkārtējo dabu. Sāra ievedīs dalībniekus metaforiskā manipulācijā ar realitāti, konstruējot sirreālus scenārijus kā vingrinājumus prāta un redzes atbrīvošanai, atklājot jaunus jautājumus un saiknes ārpus mūsu ierastās pasaules uztveres.

Dalībnieki tiks aicināti radīt instalāciju, kuras pamatā ir spontāna mijiedarbība ar sevi un apkārtējo telpu, sākot ar atrastiem priekšmetiem un materiāliem, kombinējot tos instinktīvi, bez iepriekš izstrādātas idejas. Mēs izmantosim fotogrāfiju gan kā līdzekli procesa dokumentēšanai, pārvēršot to par performatīvu pieredzi, kur mēģinājumi un “kļūdas” ir gaidīti, gan kā mediju gala rezultātam - vienam attēlam vai īsai sērijai.

Sāra izmantos arī savu scenogrāfes un instalāciju dizaineres pieredzi, lai sniegtu vizuālas un tehniskas norādes dalībnieku darbu veikšanas procesā. 
 

Programma: 
- Prezentācija un iepazīstināšana ar Sāras darbu
- Iedvesma: instalācijas un skulpturālā fotogrāfija kā prakse
- Vides un atrašanās vietas izpēte, materiālu vākšana
- Skicēšana un savas kompozīcijas veidošana
- Fotografēšana (iespējams darbs komandā)
- Kopīga fotogrāfiju pārskatīšana un atlase
- Fotogrāfiju pēcapstrāde
- Noslēgumaprezentācija 
 

Darbnīcā var piedalīties ikviens, kuram ir pamata iemaņas fotogrāfijā un interesē fotogrāfijas un skulptūras/instalācijas kā radošuma instrumenta izpēte. 

Dalībniekiem jāņem līdzi: digitālā kamera un dators ar pēcapstrādes programmatūru. Ja vēlaties arī atstarotājus, zibspuldzi vai citus mākslīgos gaismas avotus. 

Darbnīca norisināsies angļu valodā.  

Sākums: piektdien plkst. 18.00
Noslēgums: svētdien plkst. 16.00   


Par lokāciju
Ainaviskā Kurzemes lauku ielokā 250 gadu senā Laidu pils pārvērtusies par kultūras rezidenci "Radošais Visums", kurā mākslinieki, amatnieki un entuziasti ir aicināti kopā radīt un pilnveidoties. Šajā vietā ir gan daba, kas iedvesmo, gan profesionāli instrumenti un rīki, kas palīdz apvienot dvēseles lidojumu ar realitāti šeit un tagad, lai radošās idejas taptu realizētas. Pils telpas rada iespēju ikkatram atrast savu vietu un veidu kā mijiedarboties ar apkārtni un cilvēkiem. Pils atrodās ainaviskā vietā, muižas kompleksu ieskauj 14 ha vēsturiskais parks ar vairākiem dīķiem un peldvietu. Pēc darba dienas viesi var baudīt mieru, vērot zvaigznes un baudīt dabas klātesamību.
 

Dalības maksa:
- 290 EUR (260 EUR, reģistrējoties divām darbnīcām) 
Dalības maksa iekļauj naktsmītnes dalītajās istabiņās un trīs ēdienreizes dienā. 
Vietu skaits ierobežots - vietas tiek rezervētas rindas kārtībā pēc dalības maksas avansa saņemšanas. 


PIETEIKTIES

 </>