Par Skolu


ISSP Skola ir 2011. gadā biedrības ISSP izveidota izglītības platforma Latvijas fotogrāfiem un fotogrāfijas interesentiem. Tā piedāvā mūsdienīgu, atvērtu, radošu un kritisku vidi, kurā dalībnieki attīsta savu individuālo pieeju fotogrāfijā. Mūsu mērķis ir atbalstīt un attīstīt Latvijas jauno autoru paaudzi un piedāvāt kvalitatīvu pamatu tiem, kas tikai nesen atklājuši savu interesi par fotogrāfiju.

Skola piedāvā vairākas uz māksliniecisku praksi balstītas mācību programmas, kurās pasniedz kompetentākie Latvijas mācībspēki un jomas eksperti – praktizējoši fotogrāfi, pasniedzēji un kuratori, kā arī piesaistīti ārzemju autori un eksperti no plaša ISSP starptautisko kontaktu loka. 

ISSP Skola nodrošina apmācību programmu visaugstāko kvalitāti un atbilstību Izglītības kvalitātes valsts dienesta noteiktajiem standartiem. Pabeidzot programmu, dalībnieki saņem ISSP Skolas interešu izglītības sertifikātu.


Mācību programmas

Divu gadu programma Attīstot fotogrāfijas valodu dalībniekiem ar priekšzināšanām piedāvā padziļinātu ieskatu laikmetīgās fotogrāfijas norisēs, sniedzot studentiem priekšstatu par medija daudzveidīgajām iespējām. Programma ir balstīta praksē - divu gadu garumā dalībnieki piedalās lekcijās un nodarbībās un veido mazākus un lielākus autorprojektus. Programmas gaitā katrs dalībnieks definē sev interesējošo tēmu loku un sāk izkopt savu individuālo rokrakstu fotogrāfijā; mācības noslēdzas ar autorprojekta izstrādi un izstādīšanu grupas izstādē.
 
Intensīvais divu mēnešu kurss "Ievads fotogrāfijā" piedāvā apgūt fotogrāfijas tehniskus pamatus un apgūt kameras iespējas, kā arī sniedz ievadu radošājā attēlu veidošanas praksē. Kurss domāts ikvienam, kam patīk un interesē fotogrāfija, neatkarīgi no pieredzes. Tā ir iespēja spert pirmos soļus fotogrāfijas pasaules izzināšanā un gūt jaunas prasmes attēlu lasīšanā un veidošanā.

Profesionālās fotogrāfijas meistarklases piedāvā papildināt prasmes un jomas zināšanas, mācoties no Latvijas un Baltijas atzītākajiem profesionāliem fotogrāfiem.  
 
ISSP Jauniešu skola piedāvā pusaudžiem radoši iepazīt fotogrāfiju un tās plašos izmantošanas veidus, kā arī apgūt attēlu veidošanas pamatprasmes. Mūsdienās fotogrāfija ir viens no izplatītākajiem medijiem – saskaramies ar to pilsētvidē, skolā, medijos, mājās, sociālajos tīklos. Katru dienu tiek patērēti un radīti miljoniem jaunu attēlu, tāpēc mūsdienu pusaudžiem ir īpaši svarīgi apgūt vizuālo lasītprasmi un spēju kritiski izvērtēt attēlu sniegto informāciju.
 
ISSP piedāvā nodarbības skolēniem visā Latvijā  ciklā "Latvijas laikmetīgā fotogrāfija un es" kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros.
 

Divu gadu programmas un mentoringa programmas absolventu gala darbus var aplūkot sadaļā Absolventi.
 

Pieejamība

ISSP Skolas telpa atrodas Rīgā, Berga Bazārā, Marijas ielā 13.k.3., 1. stāvā.  Visērtāk ar ratiņkrēslu iekļūt Berga Bazārā teritorijā var no Marijas ielas puses. Iekļūšana ar ratiņkrēslu iespējama pa uzbrauktuvi, durvis ir pietiekami platas, lai pa tām varētu iekļūt un izkļūt cilvēks ratiņkrēslā. Labierīcības ir pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem. Esam gatavi nodrošināt palīdzību meistarklašu, nodarbību un pasākumu apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem – nepieciešamības gadījumā lūgums iepriekš sazināties, rakstot uz office@issp.lv.

Kontakti

ISSP Skola atrodās Rīgā, Berga Bazārā, Marijas ielā 13 k-3
E-pasts: skola@issp.lv
ISSP Skolas projektu vadītāja - Līga Stibe +371 29197627 | liga@issp.lv

SIA Fotoskola 
Juridiskā adrese: Kr.Barona 122a-7 Rīga, LV-1012
Reg.nr: 40203004666

SIA Fotoskola ir Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta interešu izglītības iestāde "ISSP Skola" (reģ. nr. 3351803662). Par izglītības programmu dalības maksām iespējams atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).