Attīstot fotogrāfijas valodu

Divu gadu programma dalībniekiem ar priekšzināšanām

</>

Pieteikšanās 2022/2024 kursam slēgta!


Mācību programma

Divu gadu vakaru mācību programma “Attīstot fotogrāfijas valodu” piedāvā ieskatu laikmetīgās fotogrāfijas norisēs, kā arī vēsturē un teorijā, sniedzot studentiem priekšstatu par medija daudzveidīgajām iespējām un izaicinājumiem. Programma ir balstīta praksē vairāku mācību kursu laikā studenti veido radošus mājasdarbus jeb miniprojektus, bet otrajā mācību gadā strādā pie saviem autorprojektiem, kas programmas noslēgumā tiek prezentēti kopīgā izlaiduma izstādē. Mācību process ir vērsts uz sadarbību   notiek gan lekcijas, grupu nodarbības un diskusijas, gan individuālās konsultācijas ar pasniedzējiem. 

Mācību kursi:

1. gads 
- Kā izstāstīt stāstu jeb naratīvs dokumentālā fotogrāfijā   Arnis Balčus 
- Fotogrāfija kā vizuāls medijs   Katrīna Teivāne
- Vizuālā antropoloģija un fotogrāfija   Liāna Ivete Beņķe
- Fotogrāfa darbs ar sevi   Viktorija Eksta
- Analogie eksperimenti   Ieva Balode
- Survival kit fotogrāfam   Iveta Gabaliņa 
- Attēlu apstrādes pamati fotogrāfiem   Elena Kononova
- Video pamati fotogrāfiem   Aija Bley, Toms Ezerietis
- Autorprojekta izstrāde   Deivids Ešlijs Kerrs (David Ashley Kerr)
 
2. gads
- Fotogrāfija kā iedvesma mākslas darbam   Ieva Epnere
- Portfolio sagatavošana   Evita Goze
- Izstāžu veidošana un analīze   Maija Rudovska
- Attēls un teksts   Solvita Krese
- Izstādes sagatavošanas praktiskie aspekti   Iveta Gabaliņa, Ingus Bajārs
- Autorprojekta izstrāde un analīze   Iveta Gabaliņa, Ieva Epnere, Evita Goze, u.c.
- Fotogrāmatas un autorgrāmatas veidošana   Arnis Balčus, Aleksejs Muraško
- Satavošanās izstādei un individualās pasniedzēju konsultācijas
- Noslēguma izstāde
 
Abiem kursiem kopā tiek organizētas mākslinieku un citu nozares profesionāļu vieslekcijas. 
 
Detalizēta informācija par mācību programmu un kursu apraksti
 

Kam?

Programma ir paredzēta jauniem fotogrāfiem vai fotogrāfijas interesentiem (neatkarīgi no vecuma), kas vēlas padziļināt savu izpratni par fotogrāfijas mediju un sākt veidot patstāvīgus autorprojektus. Programmā nav iekļauti tehniskie kursi par fotogrāfijas pamatiem   tiek sagaidīts, ka studenti ir apguvuši šīs zināšanas citos kursos (ISSP Skolas "Ievads fotogrāfijā", vai citos) vai pašmācības ceļā.

Absolventi

Liela daļa absolventu pēc programmas absolvēšanas turpina aktīvi strādāt fotogrāfijā vieni turpina apgūt fotogrāfiju ārzemju augstskolās, citi attīstījuši karjeru mākslas vai komerciālās fotogrāfijas jomā tepat Latvijā, vai strādā fotogrāfijas izglītībā. Skolas absolventu projekti regulāri tiek publicēti vietējos un ārvalstu medijos. ISSP Skolas studenti un absolventi regulāri veido teju pusi no fotogrāfijas žurnāla FK rīkotā konkursa FK Balva finālistiem un laureātiem. 2017. un 2018. gadā galveno balvu  labākā jaunā Latvijas fotogrāfa titulu  šajā konkursā ieguva mūsu studenti Juris Zemītis un Annemarija Gulbe. Vairāk par absolventiem.

Mācību grafiks

Mācību ilgums 2 gadi jeb 18 mācību mēneši (no septembra līdz jūnija vidum), slēdzot studiju līgumu uz vienu mācību gadu. Nodarbības notiek vienreiz nedēļā darba dienu vakaros (1.gada nodarbības pirmdienās, 2.gada otrdienās), no plkst.18.30 līdz 21.30. Katru otro trešdienu notiek pieaicinātu autoru vai ekspertu vieslekcijas, semināri un tikšanās. Vienas nodarbības garums 3 stundas; vieslekcijas garums 2 stundas. Ārpus nodarbībām studenti strādā patstāvīgi, veltot laiku mājasdarbiem un otrajā gadā darbam pie individuālā projekta.

Dalības maksa 

145 EUR mēnesī (9 mācību mēneši); maksājot par 3 vai vairākiem mēnešiem uz priekšu - 135 EUR mēnesī. Apstiprinot dalību, studentam jāsamaksā avanss par 2 mēnešiem pirmo un pēdējiem mācību gada mēnešiem (septembri un maiju/jūniju). 

 

 

PIETEIKTIES

 


</>